cirlantikoon
Pien Storm van Leeuwen
item1b
flyer2008
home
beeldend werk
poëzie en beeld
poosplaatsen
kunstroutes
monumenten
activiteiten
publicaties
routekaarten
algemeen
ontmoetingen
plein air
traject
dichter bij de beek

Poosplaatsen en kunstenaars te velde

In het kader van Schatten van Brabant organiseerde Pien jaarlijks een kunstmanifestatie rond cultureel erfgoed in West Brabant onder de titel Ontmoetingen langs het water. De laatste editie vond plaats in 2011, toen Schatten van Brabant werd opgeheven.

Poosplaatsen, plekken om even stil te staan bij historie, natuur en poëzie, spelen daarbij een rol. Kunstenaars laten zich inspireren en brengen het landschap op bijzondere wijze tot leven. Dichters lezen te velde, muzikanten brengen gezongen poëzie en beeldend kunstenaars verlenen in beelden betekenis aan dit grensgebied.

Fietstocht

Er is niet alleen fietstocht te maken door het landschap, maar ook een reis door de tijd. Vrijwel alle poosplaatsen in de route hebben een relatie met het water. Water speelt immers een belangrijke rol in de historie, omdat het levensvoorwaarde nummer één is. De tocht voert langs een Middeleeuws kerkje, de fundamenten van een schuurkerk, vennen, veldkapellen, een paraboolduin uit de laatste ijstijd, het voormalig slagveld bij Strijbeek, een beek als grillige grens, een Belgisch klooster, een orangerie en wijngaard, de rivier de Mark, een voorde in een beek, verscholen meanders, hoogten waar in de ijzertijd ijzer werd gesmeed, oude hoeves en landgoederen. De route is ongeveer 27 kilometer lang en begint en eindigt in Chaam.

Een uitgebreide beschrijving van de route, met historische informatie en foto’s, kunt u hier downloaden als pdf document.

Hieronder staan enkele impressies van Ontmoetingen langs het water op 6 oktober 2007. Op www.trajart.nl is een terugblik op Ontmoetingen langs het water 2008 te vinden.

stoeltextc
FOTO MICHEL LUYBEN
burgemml

Burgemeester H. Nuijten zet de toon en laat zijn glas zingen tijdens de opening in de Ledevaertkerk

muse conNAction, Annemiek van de Geijn piano en Noortje Korst zang, brengen gezongen poëzie

museconNAannemiek musecoNAnoor
ruudml kijker1v2cmyk15x10
FOTO MICHEL LUYBEN

Ruud Ringers vertelt over de voormalige schuurkerk bij de Pelicaenhoeve aan de Kerkdreef en over de kunstwerken en de poëzie in de schuurkerk.

Rechts: De bronzen Perspectiefkijker, kunstwerk van Ruud Ringers, geeft een indruk van het interieur.

fransBrocwk FOTO WESSEL KEIZER

Dichter te velde. Frans A. Brocatus draagt gedichten voor aan het Vlinderven.

installputLeonieja

Lang-gevel boerderij met waterput.

Installatie Wat als onze waterdagen geteld zijn van Leonie Muller in het bakhuis en in de waterput

instalAnne1 paterLuk

Pater Luk van het kapucijnen klooster in Meersel-Dreef

Installatie Stil Leven van Anne Pillen in de kloosterschuur van het klooster in Meersel-Dreef

pienbergwegwk1
FOTO WESSEL KEIZER

Dichter te velde. Bij de dichtsteen aan de Bergweg draagt Pien gedichten voor en vertelt over de slag bij Strijbeek in 1814.

blandineHeerstaayen1

Blandine, als marketentster van de Lanciers Rouges verdwaald na de slag bij Strijbeek, zingt chansons in de tuin van Domaine d’ Heerstayen.

martinpeulenml
FOTO MICHEL LUYBEN

Schilder en dichter Martin Peulen

pieterLuykxja markBlK2uitsn13x15
FOTO JOHAN ABBINK

Dichter te velde. Pieter Luykx draagt gedichten voor bij de poosplaats aan de rivier de Mark ter hoogte van De Klokkenberg.

jasper1v3

Dichter te velde. Bij het Langven op de Strijbeekse Hei draagt Jasper Mikkers gedichten voor en vertelt over de Brabantse heidevelden en vennen.

daniellabartml
FOTO MICHEL LUYBEN

Daniëlla Buijck en Bart Welten brengen Au bord de l’eau van Fauré

grenswk
FOTO WESSEL KEIZER

grenzen

Grand Finale Schatten van Brabant 2008

Aan het eind van het activiteitenseizoen van Schatten van Brabant in 2008 werd op donderdag 30 oktober 2008 in het Provinciehuis in ’s Hertogenbosch een Grand Finale gehouden waar alle deelnemende kunstenaars en organisators elkaar konden ontmoeten. Dit was behalve een feestelijke afronding ook een gelegenheid om te netwerken en om ideeën voor de komende jaren uit te wisselen.

Interview met Pien voor Radio Kuus Kuus in het Provinciehuis in Den Bosch.

radiokuuskuusxs
radiokuuskuusxs1
p628gedichtPienxs
instalAnneDBoschxs

Installatie van Anne Pillen van rozenblaadjes, met een gedicht van Pien in de hal van het Provinciehuis te ’s Hertogenbosch. Deze installatie was ook te zien in een oude boerenschuur tijdens ‘Ontmoetingen langs het water’ in 2008.

De foto’s zijn van Janwillem Storm vn Leeuwen, tenzij anders vermeld

home beeldend werk poëzie en beeld poosplaatsen kunstroutes monumenten activiteiten publicaties routekaarten algemeen ontmoetingen plein air traject dichter bij de beek