n3745festinalentev2s Pien Storm van Leeuwen
item1b
home

In het grensgebied ten zuiden van Breda en Tilburg zocht Pien een dertigtal plekken, die in hun samenhang een beeld schetsen van deze regio.

Zij nam contact op met Het Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap De Brabantse Delta en de gemeentes in het gebied om toestemming voor het realiseren van poosplaatsen in de openbare ruimte. Alle betreffende instanties verleenden enthousiast hun medewerking.

Pien verdiepte zich in landschapshistorie. Haar bevindingen deelde ze met een twintigtal Brabantse dichters en gaf hen opdracht poëzie voor de desbetreffende poosplaats te schrijven. Recensente en neerlandica Roelie Koning werd er als redactrice bij betrokken.

Bij de afronding van het project in juni 2004 verscheen de bundel Poosplaatsen. Voor elke poosplaats schreef Pien een inleidende tekst in het boekje, die de plek en de poëzie in een context plaatsen. Hierbij besteedde zij veel aandacht aan landschapshistorie en cultureel erfgoed. Riesjard Schropp maakte de foto's voor de publicatie. Inmiddels is er een tweede druk van de bundel verschenen, zie ook de pagina publicaties.

Het project werd enthousiast ontvangen. Meer dan 50 maal werd er in de pers over geschreven, onder andere op de kunstpagina van NRC/Handelsblad. Ook radio en televisie besteedden ruim aandacht aan Poosplaatsen.

Het project 'Poosplaatsen in grensgebied' werd als 'Wereldidee' gefinancierd door de Rabobank De Zuidelijke Baronie.

Een uitgebreid beeldverslag is te vinden op het culturele webmagazine van Brabant CuBra, www.cubra.nl , zoek 'poosplaatsen', met alle gedichten, teksten van Pien en foto’s van Han van Meegeren.

beeldend werk
poëzie en beeld
poosplaatsen
kunstroutes
monumenten
activiteiten
publicaties
routekaarten
algemeen
De Mark en de stad
Poosplaatsen
poosplaatsen in Gilze
Poosplaatsen
p706bergwegkeiv2s
Ode aan de Mark
poosplaatsen
over zijn grenzen

Dichtsteen aan de Bergweg in Strijbeek, aan de rand van het veld waar op 2 januari 1814, in een strenge winter, de slag bij Strijbeek plaatsvond. De elite-eenheid ‘Lanciers Rouges’ van Napoleon raakte hier slaags met Pruisen en Kozakken. Het was het eerste treffen in een reeks van veldslagen waarvan de meeste zich afspeelden in de buurt van Hoogstraten.

strijbbeeks
bergwegv2s

Poëziebank aan de Bergweg in Strijbeek, met dichtregels van Y. Né, gezien in de richting van de Strijbeekse beek.

markv2s

Poëziebank aan de rivier de Mark, die ter hoogte van Meersel-Dreef de grens vormt tussen België en Nederland. De dichtregels zijn van Albert Hagenaars.

p337voordes
waar water laat waden

Het fietspad langs de Mark kruist de Kerselsche beek via een voorde. De dichtsteen nabij de voorde draagt dichtregels van Pien.

bleekeheis

De Bleeke Heide, waar duizenden vogels overwinteren

p20451vlindervens p50297salmndrvenv2s
wolken verdichten naar regen water fluistert ondergronds

Poëziebank aan het Vlinderven bij Chaam, met dichtregels van Frans A Brocatus

Poëziebank aan het Salamanderven bij Chaam, met dichtregels van Pien

hadewych1v2s p428tegelkruiss

Poosplaats in de schuurkerk bij de Pelicaen hoeve, met dichtregels van Hadewych uit de 13e eeuw en van JACE van de Ven. In het middelpunt van de kruisvorm in de vloer een tegel van Pien met een labyrint en acht pelikanen.

verlangenwegLkeltc verlangenwegRnedc
verlangenwegvlak
verlangenwegs

Poosplaats aan de Verlangenweg in Chaam. Het Keltische gedicht op de steen uit de 9e eeuw is gekozen als verwijzing naar de Keltische oorsprong van de naam Chaam. De vertaling is van Lauran Toorians.

weilenseinds

Dichtsteen bij Weilenseind bij Gilze, met dichtregels van Jasper Mikkers

rielv3s

Het Riels Laag met uitzicht op Riel. Naast het natte moerassige Laag verheft zich de Regte Heide, waar een aantal grafheuvels uit de Bronstijd in oude glorie zijn hersteld.

p70826rielslaags regteheiv2s
rielslaags

Langs de Aesvoortsedijk, tussen het Riels Laag en de Regte Heide, zijn vier poosplaatsen gerealiseerd met elk drie arduinen kubussen. Twaalf dichters schreven een gedicht voor een van de twaalf maanden van het jaar. Voor december schreef Pien het gedicht.

rielslaags1
december
kaartA3181818v4c

Op de pagina routekaarten kunt u routekaarten als pdf downloaden van:

Poosplaatsen in grensgebied, Poosplaatsen langs de Dommel en Ode aan de Mark (Poosplaatsen langs de Mark), een combinatie van De Mark en de stad Breda en Poosplaatsen in de provincie Antwerpen.

Aan het project Poosplaatsen lin grensgebied hebben de volgende dichters een bijdrage geleverd:

John Bindels, Frans A. Brocatus, Jan Cartens, Olaf Douwes Dekker, Paul van Dijck, Nathalie van den Eerenbeemt, Albert Hagenaars, Kees Hermis, Marijke van Hooff, Bertrando Joung, Pieter Luykx, Jasper Mikkers, Pieter Mol, Herbert Mouwen, Y. Né, Jos Steegstra, Pien Storm van Leeuwen, Wim van Til, Lauran Toorians, JACE van de Ven, Arta Verdonk, Ben Verschuren, Amy Voeten en Willem van de Vrande.

De foto's van Poosplaatsen in grensgebied op deze website zijn van Jan Willem Storm van Leeuwen

home beeldend werk poëzie en beeld poosplaatsen kunstroutes monumenten activiteiten publicaties routekaarten algemeen De Mark en de stad Poosplaatsen poosplaatsen in Gilze Poosplaatsen Ode aan de Mark poosplaatsen