cirlantikoon
Pien Storm van Leeuwen
item1b
home

Traject is een kunst- en poëzieroute in Chaam en omgeving, waaraan beeldend kunstenaars, dichters en muzikanten deelnemen. Pien heeft deze route geïnitieerd en georganiseerd in 1998, 1999, 2000, 2002 en 2005. Deze pagina geeft een impressie van Traject 2005.

beeldend werk
poëzie en beeld
Traject2005flyer1c

Het thema van Traject 2005 was ‘zinnen te over’.

In de manier waarop wij ons tot het leven verhouden speelt het woord zin’ een belangrijke rol. Zintuig, verlangen en gedachte zijn slechts enkele voorbeelden van zijn talrijke betekenissen. Verzinnen, zingeving en zinnelijk zijn verbonden met het woord zin.

Kunstenaars bezonnen zich op ‘zinnen te over’. Installaties, beeldend werk en gedichten rond dit thema bepalen kunst- en poëzieroute Traject 2005. De deelnemende kunstenaars zeggen over hun werk:

Miek Coppens (papirage en grafiek): Bezinning toen en nu – nu en toen – tot nu toe.

Ben Verschuren (dichtinstallatie): Dichten op locatie – de locatie als gedicht – herinnering, poëzie van de zintuigen.

Blandine (installaties en schilderijen): De relatie mens-natuur staat centraal in mijn ‘zinnentocht’ buiten en binnen een eeuwenoude schuur.

Pien Storm van Leeuwen (pictuur en poëzie): Reis van gedachten aan zinnen gewaar.

Anne Pillen (organisch-digitaal zinnebeeld): Wees gegroet als zinnebeeld. Een ode aan heden en verleden van deze plek en haar omgeving. Een opnieuw ordenen van bestaande zinnen die klinken, geuren en verstillen.

Leonie Muller (performance, installaties en video): Zinnelijk zoekend prikkelt als Rood Verlangen. Een ruimte gedrenkt in rood water. Alles ademt verlangend naar . . . rood.

Theo Beyers (troubadour): Zie me staan, hoor me gaan. Geen tegenstelling, zelfs tegenstrijdigheid is mij vreemd. In mij kan het een niet zonder het ander en heft daarmee elk wezenlijk verschil op.

Jasper Mikkers (dichter): Niet bepaald pover / nee, met zinnen te over / bespied ik de tover / van spinnen in het lover.

Herbert Mouwen (dichter): Getuigen de zintuigen van goede smaak, een welwillend gehoor, voortschrijdend inzicht, een scherpe geur? Dichten kun je op gevoel of op de tast, als een geboren kaartspeler, want te over zijn de zinnen.

Maarten van den Elzen (dichter): Waar knopen liggen in het geheugen, daar liggen de velden van het vergeten.

Frans A Brocatus (dichter): Lees de tekens en leg ze steensgewijs in de bedding van een gedicht.

poosplaatsen
kunstroutes
monumenten
activiteiten
publicaties
routekaarten
algemeen
ontmoetingen langs het water
ontmoetingen
plein air
dichter bij de beek
in ruimte gebed
AnnePillen2

Installatie Wees gegroet van Anne Pillen Anne Pillen in een oude graanschuur

WEESGEGROET
evenwicht
cyclus
FOTO BLANDINE
blandine3luik

Installatie van Blandine in en bij een boerenschuur

dichtpaneelIClarijs
bankLooveringhe
zoektocht van zinnen
FOTO INEKE CLARIJS

Poosplaats en dichtraam van Pien Storm van Leeuwen in de tuin van Looveringhe

leoniealleen leonieinstall1 leonieinstalltafel
FOTO’S LEONIE MULLER

Leonie Muller bereidt zich voor op haar performance bij de opening van Traject 2005 in de rozentuin van Rozenrijk

Installatie Rood Verlangen van Leonie Muller in een voormalige maalderij

boomberkkerk
FOTO MIEK COPPENS

Installatie Boom-berk van Miek Coppens in de Ledevaertkerk

groep

De deelnemende kunstenaars van Traject 2005 bij de opening in de rozentuin van Rozenrijk.

Staand van links naar rechts: Pien, Ben, Leonie, Miek, Theo, Maarten, Jasper en Anne. Zittend: Blandine en Frans.

Kunstenaars die hebben deelgenomen aan eerdere Traject manifestaties (1998, 1999, 2000, 2002):

Wim Verhagen

Jan van Lisdonk

Jacquelien Beenen

Iris Bouwmeester

Maarten Koreman

Rien Claessen

Jacobijn Wallis

Tijn van Eijk

Y. Né

Marie-Jose Eijkemans

René Donders

Frans A Brocatus

Ben Verschuren

Anne Pillen

Pien Storm van Leeuwen

Galerie De Verbeelding

home beeldend werk poëzie en beeld poosplaatsen kunstroutes monumenten activiteiten publicaties routekaarten algemeen ontmoetingen langs het water ontmoetingen plein air dichter bij de beek