cirlantikoon
Pien Storm van Leeuwen
item1b
home

In de kunstroutes die Pien organiseert, zoekt zij de dialoog met landschap en cultureel erfgoed. Zij betrekt hierbij graag andere dichters, beeldend kunstenaars en muzikanten, die haar fascinatie delen.

Ze is initiator en organisator van de kunstroutes Traject, Ontmoetingen langs het water en Ontmoetingen langs de heide.

Voorts is zij mede-organisator van andere manifestaties, sommige eenmalig, andere regelmatig terugkerend, zoals Plein Air en Dichter op de hei.

Daarnaast neemt ze zelf als beeldend kunstenaar en dichter deel aan deze en andere manifestaties en geeft zij workshops poëzie.

De Poosplaatsen die Pien heeft gerealiseerd zijn permanent te bezoeken.

beeldend werk
poëzie en beeld
poosplaatsen
kunstroutes
monumenten
activiteiten
publicaties
routekaarten
algemeen

herdenking Slag bij Strijbeek

ontmoetingen langs het water

Op 2 januari 2014 was het 200 jaar geleden dat in de beemden van de Strijbeekse Beek een militair treffen plaats vond tussen enerzijds de Lanciers Rouges, die deel uitmaakten van de troepen van Napoleon, en anderzijds Pruisen en Kozakken, die deel uitmaakten van een geallieerde legermacht. Het treffen werd herdacht met een kunstmanifestatie bij het Goudbergven in Strijbeek.

ontmoetingen langs de heide
plein air
traject
dichter bij de beek

Ontmoetingen

In het kader van Schatten van Brabant organiseerde Pien vijf kunst- en poëzieroutes, vier maal Ontmoetingen langs het water, (2006, 2007, 2008 en 2011) en één maal Ontmoetingen langs de heide (2010). Nu Schatten van Brabant is opgeheven, is het niet zeker of er nieuwe edities van Ontmoetingen georganiseerd kunnen worden.

stoelv3s
raamgrafheuvelskopie

Plein Air

In het Markdal direct ten zuiden van Breda vindt elk jaar de Plein Air plaats. Pien is niet alleen mede-organisator van deze manifestatie, maar ook een van de optredende dichters.

pleinairs

traject

Traject is een kunst- en poëzieroute in de omgeving van Chaam, georganiseerd door Pien in 1998, 1999, 2000, 2002 en 2005. Voor meer informatie en een impressie van Traject 2005, klik op nevenstaande knop of op onderstaande afbeelding.

dichtpaneelIClarijs
FOTO INEKE CLARIJS

Dichter bij de beek

Ter gelegenheid van de afronding van de ruilverkaveling en landinrichting in het gebied van Chaam en Baarle-Nassau vond op 22 mei 2011 een kleine kunst- en poëzieroute plaats langs de Roode Beek bij Chaam. Dichters en beeldend kunstenaars traden op langs de route. Een korte foto-impressie is te vinden op Dichter bij de Beek en op www.hetnieuwebuiten.nl

home beeldend werk poëzie en beeld poosplaatsen kunstroutes monumenten activiteiten publicaties routekaarten algemeen ontmoetingen langs het water ontmoetingen langs de heide plein air traject dichter bij de beek stoelv3s raamgrafheuvelskopie pleinairs dichtpaneelIClarijs